Tiltagende måne, 2023

I forbindelse med månens tiltagende fase taler man om, at Jorden ånder ud. Det er tid til at så.

Med den nye rekreative brug af Søborg Slotsruin vil områdets landbrugsfunktion forvinde og gøre plads til en positiv klimaeffekt. Med ophør af den kunstige afvanding vil der blive genskabt store dele af den oprindelige sø, noget som vil have en stor effekt på områdets naturværdier.

Værket reflekterer over landskabets kommende positive forandringer, men ser også tilbage på landbrugets betydning for Søborg som handelsby. Derfor er skulpturen et slags erindringsmærke over kornets historie. Historisk set har byg og rug været danskernes foretrukne korn og en vigtig handelsvare. Med borgen og slottet var Søborg en betydningsfuld købstad i middelalderen. Status som købstad fortæller noget om datidens fordeling af magt og rettigheder, der også kan knyttes til nutidens opfattelser af økonomi.

Skulpturen består af fire udskårne kornaks med indridsede graveringer. Vandspejlet symboliserer den kommende tilbageføring af vand i området. Vandet har en særlig symbolsk betydning og indeholder transformative værdier. Vandets tilbagekomst afspejler Søborgs historie og noget som førhen var, og samtidig varsler vandet en ny begyndelse for fremtidens natur og dyreliv i området ved Søborg Slotsruin.
Kunst på Ruinen, Søborg, Denmark
Sculpturepark, Søborg Slotsruin
Curator: Zida Bruun & Line Rolf Moesgaard
Photo: Ida Dorthea Thorrud