Revesøvn, 2024
Vågn op! Vinteren har været lang, og vi sov så tungt under den dybe jord. Strække stilke i et passende tempo, prøve på ikke at vælte. Det er jo bare endnu et henslængt år. Siden sidst.

Er. Der. Sket. Meget.

Og helt deroppe i skyerne sluger vi solen i én enkelt mundfuld og maner mørket bort.
Dette er tanken om, at der findes en iboende kraft (i alting).


I utstillingen Revesøvn viser jeg en serie skulpturelle verk, som tar utgangpunkt i materiale hentet fra 1700-tallets bondealmanakker. Her beskrives været igjennom vær-spådommer og forholder seg i høy grad til naturen igjennom astrologi, med utregning av dager egnet til å så og høste knyttet til forbindelsen mellom jorden og universet. I utstillingen ønsker jeg å undersøke hvordan almanakken kan gjenbrukes og danne forbindelser mellom det vitenskapelige og det sanselige. Inspirert av tanker om et nytt regenerativt landbruk, hvor bøndene etterstreber en resonans mellom jorden og det som dyrkes, reflekterer utstillingen over almanakkenes potensiale til å skape nye tradisjoner, som knytter seg til naturen og inngår i en større gjensidig forbindelse helt inn i nåtiden. Skulpturene kan minne om blomster eller planter, som med døsige ansikter hviler på skjøre stilker. På dansk beskriver utrykket revesøvn en overfladisk og dårlig søvn, en tilstand mellom våken og sovende. Utrykket stammer fra eldre overtro knyttet til en forestilling om at reven alltid sover med ett øye åpent for å være på vakt mot farer.


Kolbotn Garasje Galleri, Kolbotn, Norge

Kurator: Astrid Runde Saxegaard
Foto: Marius Eriksen