• Dagens Lys, 2022

Dagens Lys tager udgangspunkt i beboerne på Åfjord Helsesenter og deres tilknytning til havet og kysten som arbejdsplads. De visuelle symboler i taget kan vække minder om havets mange farvekombinationer og hvordan vejret kan aflæses i dem. Værket påvirkes af døgnets rytme og beboerne vil derfor opleve værket forskelligt. I mit arbejde med værket undersøgte jeg visesangens betydning for både kvinderne på land og fiskerne på havet. Der opdagede jeg behovet for at have en fælles takt for at arbejdet skulle fungere. I et forsøg på at aktivere værkets plads i institutionen inviterede jeg trompetist Kim Aksnes og danser Anna Thu Schmidt til, igennem en improviseret kropslig oplevelse, at reagere på værket. Her deltog også det lokale kor Fosenklang ved at bidrage med fortolkninger af sømandsviser. En af målsætningerne med dette var at fremkalde en sanselig og positiv oplevelse, der kunne skabe en følelse af tilhørighed.


Public commission at Åfjord Helsesenter, Åfjord, Norway. 
Supported by KORO and Sparebankstiftelsen SMN, Bygda 2.0 and Åfjord municipality. 
Performance with Anna Thu Schmidt and Kim Aksnes
accompanied by Fosenklang kor. 

Photo: Lili Zaneta
Curator: Kirsten Bertelsen

Read more about the project here